Αρχική

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτούργησε το 1984 και το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας άρχισε να οργανώνεται συστηματικά το 2003. Το 2004 υποβλήθηκε αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με την 173/Φ.205.1.2.85 υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η σκοπιμότητα ενίσχυσης του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας με σκοπό να λειτουργήσει σαν Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ).

Στις 21/11/2008 υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ΕΣΔΥ καθώς και με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) στις 01/12/2008 προκειμένου να λειτουργήσει ως ΠΕΔΥ. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας είναι οργανικά εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στα αντικείμενά του περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

1) Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Επιδημιολογία» στην οποία περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις και εκμάθηση επιδημιολογικών προγραμμάτων στον υπολογιστή.

2) Διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Κοινωνική και Προληπτική Ιατρική» στο οποίο περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις και εργαστήρια.

3) Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος «Ιατρική της Εργασίας».

4) Το Εργαστήριο έχει την επιστημονική ευθύνη του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» το οποίο συνδέεται με τους πιο κάτω φορείς:

Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
α) Τμήμα Ιατρικής (Λάρισα)
β) Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Πατρών: Τμήμα Ιατρικής
Τ.Ε.Ι. Λάρισας: Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Τ.Ε.Ι. Αθηνών: Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων
Harvard School of Public Health – Cyprus International Institute

5) Στα πλαίσια της λειτουργίας του, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικές, χημικές) σε περιβαλλοντικά δείγματα στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου και διερεύνησης εξάρσεων κρουσμάτων και σε κλινικά δείγματα για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και των επιπέδων αντιβιοτικών. Το Εργαστήριο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2009. Στην ιστοσελίδα αυτή θα περιέχονται και πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
Θα σας είμαστε υπόχρεοι αν μας αποστέλνατε σχόλια για βελτίωση της ιστοσελίδας.

Με τιμή,

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου
Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Δ/ντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσσαλίας