Διδακτορικές Διατριβές

 • Εκτίμηση της επίπτωσης των λοιμώξεων από εντεροαιμορραγική Εscherichia coli Ο157:Η7 στον ανθρώπινο πληθυσμό της Ελλάδας. Συσχέτιση της συχνότητας αυτής με τον επιπολασμό του παθογόνου μικροοργανισμού στο ζωικό πληθυσμό, καθώς και σε ζωικά και φυτικά προϊόντα.  Ο. Πινακά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2006, παρουσίαση Απρίλιος 2014, βαθμός Άριστα.
 • Προσδιοριστές του καπνίσματος σε εφήβους: διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικογενειακών παραγόντων και καπνιστικής συνήθειας. Α. Κύρλεση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2006, παρουσίαση Μάρτιος 2014, βαθμός Άριστα.
 • Πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακού αρχείου εμβολιασμών στα πλαίσια διαμόρφωσης περιφερειακής πολιτικής δημόσιας Υγείας. Δ. Παπαγιάννης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2010, παρουσίαση Φεβρουάριος 2014, βαθμός Άριστα.
 • Συγκριτική μελέτη συγκέντρωσης αφλατοξίνης Μ1 σε αίγειο και πρόβειο γάλα βιολογικών και συμβατικών εκτροφών της ευρύτερης περιοχής Λάρισας. Συσχετισμός με τη δημόσια υγεία. Ε. Μαλισσιόβα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2009, παρουσίαση Ιούλιος 2013, βαθμός Άριστα..
 • Αποτύπωση των γνώσεων, συνηθειών και πρακτικών των παιδίατρων και των γονέων στην Ελλάδα, σχετικά με τη χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά.  Σ. Παναγάκου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2006, παρουσίαση Νοέμβριος 2011, βαθμός Άριστα.
 • Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου για νεοπλασίες στον αγροτικό πληθυσμό της Θεσσαλίας. Μ. Κόκουβα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2003, παρουσίαση Μάρτιος 2011, βαθμός Άριστα.
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και επάγγελμα/φυσική δραστηριότητα:  Αναδρομική μελέτη βιομηχανικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων συσχέτισης και φυσικοθεραπευτική-ηλεκτροθεραπευτική παρέμβαση. Α. Ελευθερίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2006, παρουσίαση Μάρτιος 2011, βαθμός Άριστα.
 • Διερεύνηση των φυσικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων στις θαλάσσιες ακτές αναψυχής. Π. Παπαστεργίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2005, παρουσίαση Ιούλιος 2009, βαθμός Άριστα
 • Ο ρόλος των αρθρόποδων και των τρωκτικών στη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων σε πλοία – κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά και ελλιμενισμένα πλοία. Β. Μουχτούρη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2003, παρουσίαση Φεβρουάριος 2008, βαθμός Άριστα
 • Αξιολόγηση της ορολογικής μεθόδου FPA στην διάγνωση της οξείας και χρόνιας βρουκέλλωσης του ανθρώπου.  Α. Κωνσταντινίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2003, παρουσίαση Δεκέμβριος 2007, βαθμός Άριστα
 • Κουνούπια διαβιβαστές αρμποϊών σε αστικές περιοχές της Αττικής και επιδημιολογία.  Α. Βακάλη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2014.
 • Αναζήτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της αναλυτικής μεθόδου MALDITOF στην τυποποίηση της B.melitensis σε δείτματα ανθρώπων, αιγών, προβάτων και γάλακτος.  Σ. Χριστοφίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2014.
 • Απομόνωση, τροποποίηση και αξιοποίηση βιολειτουργικών – βιοδραστικών ουσιών από το φλοιό ροδιού και μελέτη των αντιοξειδωτικών, αντιμικροβικών και διεγερτικών ιδιοτήτων του in vitro και σε εφαρμογές νωπών και ζυμούμενων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Π. Μπούκη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2014.
 • Μελέτη της οικολογίας και την βιολογίας του κουνουπιού Culex spp. Στην επιδημιολογική ανάλυση του ιού του Δυτικού Νείλου. Π. Τσερκέζου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2012.
 • Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ελληνική επικράτεια. Α. Μάρκα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2012.
 • Επιπολασμός του καπνίσματος στους εφήβους στην Ελλάδα, συσχέτισή του με την απώλεια της αυτονομίας του καπνιστή και συσχέτιση του παθητικού καπνίσματος με την παρουσία βρογχικού άσθματος στα πλαίσια της διεθνούς μελέτης GYTS. Α. Μπασαγιάννης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2012.
 • Πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη γνώσεων, στάσεων και συνηθειών (ΚΑΡ) ιατρών που ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη σε θέματα συμπτωματικού ελέγχου διαλογής screening. Χρ. Δρέσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2008.
 • Επιδημιολογική μελέτη λοιμωδών νοσημάτων σε ναυτικούς και μέθοδοι πρόληψής τους.   Ε. Παπάζογλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2008
 • Εκτίμηση της επίπτωσης της συγγενούς τοξοπλάσμωσης στην Ελλάδα με αναδρομική μελέτη και ενεργητική επιδημιολογική επιτήρηση. Μ. Απτουραμάνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2006.
 • Κατάχρηση αντιβιοτικών φαρμάκων στις Λοιμώξεις Ανώτερου Αναπνευστικού στα παιδιά.  Πρόγραμμα καταγραφής και παρέμβασης σε γονείς και παιδιάτρους. Α. Ρουσουνίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2005.
 • Τυποποίηση στελεχών Λεγεωνέλλας pneumophila οροτύπων 2-14 και ανίχνευση γονιδίων παθογονικότητας σε αυτά.  Α. Κατσαφλιάκα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής 2005.