Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δείκτης Εγκυρότητας (ΔΕ) 2011

 1. Dafopoulou K, Zarkotou O, Dimitroulia E, Hadjichristodoulou C, Gennimata V, Pournaras S, Tsakris A. Comparative Evaluation of Colistin Susceptibility Testing Methods among Carbapenem-non-Susceptible Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii Clinical Isolates.  Antimicrob Agents Chemother. 2015  (υπό δημοσίευση).
 2. Piperaki ET, Mavrouli M, Tseroni M, Routsias J, Kallimani A, Veneti L, Georgitsou M, Chania M, Georgakopoulou T, Hadjichristodoulou C, Tsakris A. Assessment of Antibody Responses in Local and Immigrant Residents of Areas with Autochthonous Malaria Transmission in Greece.  Am J Trop Med Hyg. 2015  (υπό δημοσίευση)
 3. Rachiotis G, Stuckler D, McKee M, Hadjichristodoulou C. What has happened to suicides during the Greek economic crisis? Findings from an ecological study of suicides and their determinants (2003-2012).  BMJ Open. Mar 25;5(3), 1-6, 2015 (ΔΕ=2.271, 2015)
 4. Tseroni M, Pervanidou D, Tserkezou P, Rachiotis G, Pinaka O, Baka A, Georgakopoulou T, Vakali A, Dionysopoulou M, Terzaki I, Marka A, Detsis M, Evlampidou Z, Mpimpa A, Vassalou E, Tsiodras S, Tsakris A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C.: ΜΑLWEST Project   Field application of SD bioline malaria Ag Pf/Pan rapid diagnostic test for malaria in Greece.  PLoS One. Mar 24;10(3), 1-11, 2015 (ΔΕ=4.092) .
 5. Dimitroglou Y, Rachiotis G, Hadjichristodoulou C. Exposure to the riot control agent CS and potential health effects: a systematic review of the evidence.  Int J Environ Res Public Health. Jan 27;12(2); 1397-411, 2015 (ΔΕ=1,605).
 6. Papa A., Gavana E., Detsis M., Terzaki E., Veneti L.b Pervanidou D., Georgakopoulou T., Marangos M., Koliopoulos, G., Baka A., Tsiodras S., Tsakris A., Hadjichristodoulou C.  Laboratory and surveillance studies following a suspected Dengue case in Greece, 2012. International Journal of Infectious Diseases, Volume 30, pp e150-e153, January 2015. (ΔΕ=1.938)
 7. Mellou K., Sideroglou T., Papaevangelou V., Katsiaflaka A., Bitsolas N., Verykouki E., Triantafillou E., Baka A., Georgakopoulou T., Hadjichristodoulou C. Considerations on the current universal vaccination policy against hepatitis A in Greece after recent outbreaks. PLoS ONE, 10 (1), 2015. (ΔΕ=4.092)
 8. Papaioannou A, Rigas G, Papastergiou P, Hadjichristodoulou C. Application of chemometric methods for assessment and modelling of microbiological quality data concerning coastal bathing water in Greece.  J Public Health Res. Dec 10;3(3):357; 138-145, 2014.
 9. Tsovili E, Rachiotis G, Symvoulakis EK, Thanasias E, Giannisopoulou O, Papagiannis D, Eleftheriou A, Hadjichristodoulou C. Municipal waste collectors and hepatitis B and C virus infection: a cross-sectional study.  Infez Med. Dec;22(4):271-6, 2014 (Ανεπίσημος ΔΕ=0,73 2013)
 10. Christoforidou, S., Malissiova, E., Gortzi, O., Hadjichristodoulou, C.  Comparative evaluation of ELISA kits’ reliability for the aflatoxin M1determination in goat milk. European Food Research and Technology, Volume 240, Issue 4, PP 701-706, April 2015.  (ΔΕ=1.387)
 11. Chaintoutis, S.C., Dovas, C.I., Danis, K., Gewehr, S., Mourelatos, S., Hadjichristodoulou, C., Papanastassopoulou, M.  Surveillance and Early Warning of West Nile Virus Lineage 2 Using Backyard Chickens and Correlation to Human Neuroinvasive Cases. Zoonoses and Public Health, 2014 (Article in press ) (ΔΕ=2.063)
 12. Koureas, M., Tsezou, A., Tsakalof, A., Orfanidou, T., Hadjichristodoulou, C. Increased levels of oxidxative DNA damage in pesticide sprayers in Thessaly Region (Greece). Implications of pesticide exposure. Science of the Total Environment, Volume 496, pp 358-364, October 2014 (ΔΕ=3.163)
 13. Valiakos, G, Papaspyropoulos, K., Giannakopoulos, A., Birtsas, P., Tsiodras, S., Hutchings, M.R., Spyrou, V., Pervanidou, D., Athanasiou, L.V., Papadopoulos, N., Tsokana, C., Baka, A., Manolakou, K., Chatzopoulos, D., Artois, M., Yon, L., Hannant, D., Petrovska, L., Hadjichristodoulou, C., Billinis, C. Use of wild bird surveillance, human case data and GIS spatial analysis for predicting spatial distributions of West Nile virus in Greece. PLoS ONE, 9 (5), May 2014. (ΔΕ=4.092)
 14. Symvoulakis, E.K., Rachiotis, G., Papagiannis, D., Markaki, A., Dimitroglou, Y., Morgan, M., Hadjichristodoulou, C.,Jones, R.   Organ donation knowledge and attitudes among health science students in Greece: Emerging interprofessional needs. International Journal of Medical Sciences, 11 (6), pp. 634-640, April 2014. (ΔΕ=2.065)
 15. Rachiotis, G., Kourousis, C., Kamilaraki, M., Symvoulakis, E.K., Dounias, G., Hadjichristodoulou, C. Medical supplies shortages and burnout among greek health care workers during economic crisis: A pilot study. International Journal of Medical Sciences, 11 (5), pp. 442-447, March 2014. (ΔΕ=2.065)
 16. Mantzana, P., Pournaras, S., Skentou, C., Deligeoroglou, E., Katsioulis, A., Antonakopoulos, G., Hadjichristodoulou, C., Tsakris, A., Messinis, I.E., Daponte, A. Applicability of self-obtained urine and vaginal samples for HPV-16, -18, -31 and -45 cervical cancer screening in pregnancy: A pilot cross-sectional study. Future Virology, 9 (4), pp 385-395, March 2014. (ΔΕ=0.962)
 17. Koureas, M., Tsakalof, A., Tzatzarakis, M., Vakonaki, E., Tsatsakis, A., Hadjichristodoulou, C. Biomonitoring of organophosphate exposure of pesticide sprayers and comparison of exposure levels with other population groups in Thessaly (Greece). Occupational and Environmental Medicine, 71 (2), pp. 126-133, February 2014. (ΔΕ=3.215)
 18. Bouletis, A.D., Arvanitoyannis, I.S., Hadjichristodoulou, C., Neofitou, C., Sakkomitrou, M., Kolokythopoulou, F. The effect of modified atmosphere packaging on the microbiological, physical, chemical and sensory characteristics of broadtail squid (Illex coindetii). International Journal of Food Science and Technology, 49 (2), pp. 329-336, February 2014. (ΔΕ=1.259)
 19. Launders NJ, Nichols GL, Cartwright R, Lawrence J, Jones J, Hadjichristodoulou C. Self-reported stomach upset in travellers on cruise-based and land-based package holidays. PLoS One, 9(1), Jan 2014. (ΔΕ=4.092)
 20. Mellou, K., Katsioulis, A,  Potamiti-Komi, M., Pournaras, S, Kyritsi, M, Katsiaflaka, A, Kallimani, A, Kokkinos, P, Petinaki, E, Sideroglou, T, Georgakopoulou, T, Vantarakis, A, Hadjichristodoulou, C. A large waterborne gastroenteritis outbreak in central Greece, March 2012: Challenges for the investigation and management. Epidemiology and Infection, 142 (1), pp. 40-50, January 2014. (ΔΕ=2.843)
 21. Pervanidou, D., Detsis, M., Danis, K., Mellou, K., Papanikolaou, E., Terzaki, I., Baka, A., Veneti, L., Vakali, A., Dougas, G., Politis, C., Stamoulis, K., Tsiodras, S., Georgakopoulou, T., Papa, A., Tsakris, A., Kremastinou, J., Hadjichristodoulou, C. West nile virus outbreak in humans, Greece, 2012: Third consecutive year of local transmission. Eurosurveillance, 19 (13), April 2014.
 22. Papagiannis, D, Rachiotis, G, Symvoulakis, E.K., Daponte, A, Grivea, I.N., Syrogiannopoulos, G.A., Hadjichristodoulou, C. Vaccination against human papillomavirus among 865 female students from the health professions in central Greece: A questionnaire-based cross-sectional study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, Vol. 6, pp. 435-439, December 2013.
 23. Spanakos, G., Alifrangis, M., Schousboe, M.L., Patsoula, E., Tegos, N., Hansson, H.H., Bygbjerg, I.C., Vakalis, N.C., Tseroni, M., Kremastinou, J., Hadjichristodoulou, C. Genotyping Plasmodium vivax isolates from the 2011 outbreak in Greece. Malaria Journal, 12 (1), December 2013. (ΔΕ=3.191)
 24. Daponte, A, Deligeoroglou, E, Garas, A, Pournaras, SHadjichristodoulou, C, Messinis, I.E. Activin a and follistatin as biomarkers for ectopic pregnancy and missed abortion. Disease Markers , 35 (5), pp. 497-503, 2013. (ΔΕ=1.642)
 25. Marka, A, Diamantidis, A, Papa, A, Valiakos, G, Chaintoutis, S.C., Doukas, D, Tserkezou, P, Giannakopoulos, A, Papaspyropoulos, K, Patsoula, E, Badieritakis, E, Baka, A, Tseroni, M, Pervanidou, D, Papadopoulos, N.T., Koliopoulos, G., Tontis, D., Dovas, C.I., Billinis, C, Tsakris, A., Kremastinou, J., Hadjichristodoulou, C. West Nile virus state of the Art report of MALWEST project  (Review). International Journal of Environmental Research and Public Health, 10 (12), pp. 6534-6610, December 2013. (ΔΕ=1.605)
 26. Gkolfinopoulou, K., Bitsolas, N., Patrinos, S., Veneti, L., Marka, A., Dougas, G., Pervanidou, D., Detsis, M., Triantafillou, E., Georgakopoulou, T., Billinis, C., Kremastinou, J., Hadjichristodoulou, C. Epidemiology of human leishmaniasis in Greece, 1981-2011. Euro surveillance: bulletin Européen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 18 (29), 2013. (ΔΕ=6.153)
 27. Dafopoulou, K., Poulou, A., Makris, D., Hadjichristodoulou, C., Tsakris, A., Pournaras, S. Mutations conferring colistin resistance development in Acinetobacter baumannii clinical isolates. Acta Microbiologica Hellenica, 58 (4), pp 19-26, October 2013.
 28. Pervanidou D. Detsis M., Danis K., Mellou K., Papanikolaou E., Terzaki I., Baka A., Veneti L., Vakali A., Dougas G., Politis C., Stamoulis K., Kandili A., Mentis A., Tsiodras S., Georgakopoulou T., Papa A., Tsakris A., Hadjichristodoulou C. West Nile virus disease, Greece, 2012: third consecutive year of local transmission. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), 2013.
 29. Pervanidou D., Tseroni M., Detsis M., Tsiodras S., Evlampidou I., Danis K., Terzaki I., Papanikolaou E., Marka A., Mellou K., Dionysopoulou M., Legaki A., Kallimani A., Balaska A., Dougas G., Vakali A., Kefaloudi C., Veizis A., Vassalou E., Tsakris A., Vakalis N., Georgakopoulou T., Hadjichristodoulou C., Kremastinou J. Active case detection to prevent re-establishment of malaria, Greece, 2012. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE), 2013.
 30. Hatzakis A, Van Damme P, Alcorn K, Gore C, Benazzouz M, Berkane S, Buti M, Carballo M, Cortes Martins H, Deuffic-Burban S, Dominguez A, Donoghoe M, Elzouki AN, Ben-Alaya Bouafif N, Esmat G, Esteban R, Fabri M, Fenton K, Goldberg D, Goulis I, Hadjichristodoulou C, Hatzigeorgiou T, Hamouda O, Hasurdjiev S, Hughes S, Kautz A, Malik M, Manolakopoulos S, Matičič M, Papatheodoridis G, Peck R, Peterle A, Potamitis G, Prati D, Roudot-Thoraval F, Reic T, Sharara A, Shennak M, Shiha G, Shouval D, Sočan M, Thomas H, Thursz M, Tosti M, Trépo C, Vince A, Vounou E, Wiessing L, Manns M. The state of hepatitis B and C in the mediterranean and balkan countries: report from a summit conference. J Viral Hepat, 20 Suppl 2:1-20, Aug 2013. (ΔΕ= 3.307)
 31. Mellou, K, Sideroglou, T, Kallimani, A, Potamiti-Komi, M, Pervanidou, D, Lillakou, E, Georgakopoulou, T, Mandilara, G, Lambiri, M, Vatopoulos, A, Hadjichristodoulou, C. Evaluation of underreporting of salmonellosis and shigellosis hospitalised cases in Greece, 2011: Results of a capture-recapture study and a hospital registry review. BMC Public Health, 13 (1), 2013. (ΔΕ=1.997)
 32. Pinaka O., Pournaras S., Mouchtouri V., Plakokefalos E., Katsiaflaka A., Kolokythopoulou F., Barboutsi E., Bitsolas N., Hadjichristodoulou C.   Shiga toxin-producing Escherichia coli in Central Greece: prevalence and virulence genes of O157:H7 and non-O157 in animal feces, vegetables, and humans. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 32 (11), pp. 1401-1408, 2013. (ΔΕ=2.859)
 33. Theodoridou K., Vasilopoulou V.A., Katsiaflaka A., Theodoridou M.N., Roka V., Rachiotis G., Hadjichristodoulou C.S. Association of treatment for bacterial meningitis with the development of sequelae. International Journal of Infectious Diseases, 17 (9), September 2013. (ΔΕ=1.938)
 34. Hadjichristodoulou C., Mouchtouri V.A., Guglielmetti P., Lemos C.M., Nichols G., Paux T., Schlaich C., Cornejo M.D., Martinez C.V., Dionisio M., Rehmet S., Jaremin B., Kremastinou J.   Actions for prevention and control of health threats related to maritime transport in European Union.Travel Medicine and Infectious Disease, 11 (4) , 238-242, 2013. (ΔΕ=1.500)
 35. Dardiotis E., Xiromerisiou G., Hadjichristodoulou C., Tsatsakis A.M., Wilks M.F., Hadjigeorgiou G.M.   The interplay between environmental and genetic factors in Parkinson’s disease susceptibility: The evidence for pesticides. Toxicology, 2013. (ΔΕ=3.681)
 36. Kokouva, M., Koureas, M., Dardiotis, E., Almpanidou, P., Kalogeraki, A., Kyriakou, D., Hadjigeorgiou, G.M., Hadjichristodoulou, C. Relationship between the paraoxonase 1 (PON1) M55L and Q192R polymorphisms and lymphohaematopoietic cancers in a Greek agricultural population. Toxicology, 307 , pp. 12-16 2013. (ΔΕ=3.681)
 37. Malissiova, E., Tsakalof, A., Arvanitoyannis, I.S., Katsafliaka, A., Katsioulis, A., Tserkezou, P., Koureas, M., Govaris, A., Hadjichristodoulou, C. Monitoring Aflatoxin M1 levels in ewe’s and goat’s milk in Thessaly, Greece; potential risk factors under organic and conventional production schemes. Food Control, 34 (1), pp. 241-248, 2013. (ΔΕ=2.656)
 38. Tsiodras S., Dougas G., Baka A., Billinis C., Doudounakis S., Balaska A., Georgakopoulou T., Rigakos G., Kontos V., Efstathiou P., Tsakris A., Hadjichristodoulou C., Kremastinou J.   Re-emergence of animal rabies in northern Greece and subsequent human exposure, October 2012 – March 2013. Eurosurveillance, 18 (18), 2013. (ΔΕ= 6.153)
 39. Mouchtouri V., Malissiova E., Zisis P., Paparizou E., Hadjichristodoulou C.   Assessment of hygiene standards and Hazard Analysis Critical Control Points implementation on passenger ships. International Journal of Environmental Health Research, 23 (2), pp. 170-179, 2013. (ΔΕ= 0.864)
 40. Drivas S., Rachiotis G., Stamatopoulos G., Hadjichristodoulou C., Chatzis C.   Company closure and mortality in a Greek bus company. Occupational Medicine, 63 (3), pp. 231-233, 2013. (ΔΕ= 1.136)
 41. Daponte A., Deligeoroglou E., Pournaras S., Hadjichristodoulou C., Garas A., Anastasiadou F., Messinis I.E.   Interleukin-15 (IL-15) and anti-c1q antibodies as serum biomarkers for ectopic pregnancy and missed abortion. Clinical and Developmental Immunology, 2013, art. no. 637513, 2013. (ΔΕ= 1.838)
 42. Daponte A., Deligeoroglou E., Pournaras S., Tsezou A., Garas A., Anastasiadou F., Hadjichristodoulou C., Messinis IE. Angiopoietin-1 and angiopoietin-2 as serum biomarkers for ectopic pregnancy and missed abortionA case–control study. Clinica Chimica Acta. 415, pp. 145-151, 2013 (ΔΕ=2.535)
 43. Critselis, E., Nastos, P., Theodoridou, K., Theodoridou, M., Tsolia, M., Hadjichristodoulou, , Papaevangelou, V. Time trends in pediatric hospitalizations for varicalla infection are associated with climatic changes: A 22-year retrospective study in a tertiary Greek referral center. Plos ONE. 7 (12), art. no. e52016, 2012 (ΔΕ=4.092)
 44. Rachiotis, , Papagiannis, D., Thanasias, E., Dounias, G., Hadjichristodoulou, C. Hepatitis A virus infection and waste industry: a seroprevalence study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9 (12), pp. 4498-4503, 2012. (ΔΕ=1.605)
 45. Aptouramani, M., Theodoridou, M., Syrogiannopoulos, G., Mentis, A., Papaevangelou, V., Gaitana, K., Daponte, A., Hadjichristodoulou, C. A dedicated surveillance network for Congenital Toxoplasmosis in Greece, 2006-2009: assessment of the results. BMC Public Health, 12 (1), art. no. 1019, 2012. (ΔΕ=1.997)
 46. Vakali A.V., Patsoula E., Spanakos G., Danis K., Vassalou E., Tegos N., Economopoulou A., Baka A., Pavli A., Koutis C., Hadjichristodoulou C., Kremastinou T. Malaria in Greece, 1975 to 2010. Eurosurveillance, 17 (47), 2012. (ΔΕ=6.153)
 47. Eleftheriou, A., Rachiotis,G.,Varitimidis, S., Koutis, C., Malizos, K.N., Hadjichristodoulou, C.Cumulative keyboard strokes: A possible risk factor for carpal tunnel syndrome. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 7 (1), art. no. 16, August 2012. (Ανεπίσημος ΔΕ= 1.110)
 48. Panagakou, SG, Papaevangelou, V., Chadjipanayis, A., Syrogiannopoulos, GA, Theodoridou, MN, Hadjichristodoulou CS. Risk factors of antibiotic misuse for upper respiratory infections in children: Results from a cross sectional knowledge – attitude – practices study in Greece. ISRN Pediatrics. Vol. 2012 (2012), pp. 8 pages, 2012.
 49. Maini, R., , Naik, F., Harrison, T.G., Mentasti, M., Spala, G., Velonakis, E,  Hadjichristodoulou, C.de Jong, B., Vatopoulos, A., Phin, N. Travel-associated Legionnaires’ disease in residents from England and Wales travelling to Corfu, Greece, August to October 2011. Eurosurveillance, 17 (32), August 2012. (ΔΕ=6.153)
 50. Theodoridou, M., Dargenta, G., Aptouramani, M., Papastergiou, P., Katsiaflaka, A., Theodoridou, K., Hadjichristodoulou, Pertussis Epidemiology in Greece and Emerging Risk Groups during the Vaccination Era (1980–2008). Advances in Preventive Medicine. Vol. 2012 (2012), pp.6, 2012.
 51. Mouchtouri V, Malissiova E, Zisis P, Paparizou E, Hadjichristodoulou C.Assessment of hygiene standards and Hazard Analysis Critical Control Points implementation on passenger ships. Int J Environ Health Res. Aug 2012. (ΔΕ=0.864)
 52. Rachiotis, G., Papagiannis, D., Markas, D., Thanasias, E., Dounias, G., Hadjichristodoulou, C. Hepatitis B virus infection and waste collection: Prevalence, risk factors, and infection pathway. American Journal of Industrial Medicine, 55(7), pp. 650-655, July 2012. (ΔΕ=1.625)
 53. Mouchtouri, V.A., Bartlett, C.L.R., Diskin, A., Hadjichristodoulou, C. Water Safety Plan on cruise ships: A promising tool to prevent waterborne diseases.   Science of the Total Environment, Vol. 429, pp. 199-205, July 2012. (ΔΕ=3.286)
 54. Rachiotis, G., Drivas, S., Kostikas, K. , Makropoulos, V. , Hadjichristodoulou, C. Respiratory tract mortality in cement workers: a proportionate mortality study. BMC Pulmonary Medicine, Vol. 12, Article No. 30, June 2012. (Ανεπίσημος ΔΕ= 2.420)
 55. Velonakis, E., Karanika, M., Mouchtouri, V., Thanasias, E., Katsiaflaka, A., Vatopoulos, A., Hadjichristodoulou, C. Decreasing trend of Legionella isolation in a long-term microbial monitoring program in Greek hospitals. International Journal of Environmental Health Research, 22 (3), pp. 197-209, June 2012. (ΔΕ=0.864)
 56. Fotiou, V., Malissiova, E., Minas, A., Petinaki, E., Hadjichristodoulou, C. Seroprevalence of IgG antibodies against echinococcus granulosus in the population of the region of Thessaly, Central Greece. PLoS ONE 7 (5), Article number e37112, May 2012. (ΔΕ=4.092)
 57. Papastergiou, P., Mouchtouri, V., Pinaka, O., Katsiaflaka, A., Rachiotis, G.,  Hadjichristodoulou, C. Elevated bathing-associated disease risks despite certified water quality: A cohort study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 9 (5), pp 1548-1565, May 2012. (ΔΕ=1.605)
 58. Rachiotis, G., Alexopoulos, C.G., Symvoulakis, E.K., Hadjichristodoulou, C., Drivas, S. Features of registered occupational diseases in Greece: A veil of ignorance. Medicina del Lavoro. 103 (3), pp 230-235, May 2012. (ΔΕ=0.321)
 59. Koureas, M., Tsakalof, A., Tsatsakis, A., Hadjichristodoulou, C. Systematic review of biomonitoring studies to determine the association between exposure to organophosphorus and pyrethroid insecticides and human health outcomes (Review). Toxicology Letters. 210 (2), pp 155-168, April 2012. (ΔΕ=3.230)
 60. Papaevangelou, V., Rousounides, A., Hadjipanagis, A., Katsioulis, A., Theodoridou, M., Hadjichristodoulou, C. Decrease of antibiotic consumption in children with upper respiratory tract infections after implementation of an intervention program in Cyprus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 56 (3), pp 1658-1661, March 2012. (ΔΕ=4.841)
 61. Tsakalof, A.K., Gkagtzis, D.C., Koukoulis, G.N., Hadjichristodoulou, C.S. Development of GC-MS/MS method with programmable temperature vaporization large volume injection for monitoring of 17β-estradiol and 2-methoxyestradiol in plasma. Analytica Chimica Acta. 709 (1), pp 73-80, January 2012. (ΔΕ=4.555)
 62. Barbouni, A., Hadjichristodoulou, C.,Merakou, K., Antoniadou, E., Kourea, K., Miloni, E., Warren, C.W., Rahiotis, G., Kremastinou, J. Tobacco Use, Exposure to Secondhand Smoke, and Cessation Counseling Among Health Professions Students: Greek Data from the Global Health Professions Student Survey (GHPSS). International Journal of Environmental Research and Public Health. 9 (1), pp 331-342, January 2012. (ΔΕ=1.605)
 63. Arvanitoyannis IS, Bouletis AD, Papa EA, Gkagtzis DC, Hadjichristodoulou C, Papaloucas C. Microbial and sensory quality of «Lollo verde» lettuce and rocket salad stored under active atmosphere packaging. 17 (6), pp. 307-309, 2011. (ΔΕ=2.409)
 64. Arvanitoyannis IS, Bouletis AD, Papa EA, Gkagtzis DC, Hadjichristodoulou C, Papaloucas C. The effect of addition of olive oil and «Aceto balsamico di Modena» wine vinegar in conjunction with active atmosphere packaging on the microbial and sensory quality of «Lollo Verde» lettuce and rocket salad. 17 (6), pp. 303-306, 2011. (ΔΕ=2.409)
 65. Hadjichristodoulou C, Mouchtouri VA, Martinez CV, Nichols G, Riemer T, Rabinina J, Swan C, Pirnat N, Sokolova O, Kostara E, Rachiotis G, Meilicke R, Schlaich C, Bartlett CLR, Kremastinou J, for the SHIPSAN partnership. Surveillance and control of communicable diseases related to passenger ships in Europe. International maritime health 62 (2), pp. 138-147, 2011.
 66. Arvanitoyannis IS, Bosinas KP, Bouletis AD, Gkagtzis DC, Hadjichristodoulou C, Papaloucas C. Study of the effect of atmosphere modification in conjunction with honey on the extent of shelf life of Greek bakery delicacy «touloumpaki». Anaerobe .17 (6), pp. 300-302, 2011. (ΔΕ=2.409)
 67. Arvanitoyannis IS, Kargaki GK, Hadjichristodoulou C. Effect of several MAP compositions on the microbiological and sensory properties of Graviera cheese. Anaerobe 17 (6), pp. 310-314, 2011. (ΔΕ=2.409)
 68. Arvanitoyannis IS, Kargaki GK, Hadjichristodoulou C. Effect of three MAP compositions on the physical and microbiological properties of a low fat Greek cheese known as «Anthotyros». Anaerobe. 17 (6), pp. 295-297, 2011. (ΔΕ=2.409)
 69. Vasilopoulou VA, Karanika M, Theodoridou K, Katsioulis AT, Theodoridou MN, Hadjichristodoulou CS. Prognostic factors related to sequelae in childhood bacterial meningitis: Data from a Greek meningitis registry. BMC Infect Dis., 11 art. no 214, August 2011. (ΔΕ=3.118)
 70. Rousounides, A., Papaevangelou, V., Hadjipanayis, A., Panagakou, S., Theodoridou, M., Syrogiannopoulos, G., Hadjichristodoulou, C. Descriptive study on parents’ knowledge, attitudes and practices on antibiotic use and misuse in children with upper respiratory tract infections in Cyprus. International Journal of Environmental Research and Public Health 8 (8), 3246-3262, August 2011. (ΔΕ=1.605)
 71. Panagakou SG, Spyridis T, Papaevangelou V, Theodoridou KM, Goutziana GP, Theodoridou MN, Syrogiannopoulos GA, Hadjichristodoulou CS. Antibiotic use for upper respiratory tract infections in children: A cross-sectional survey of knowledge, attitudes, and practices (KAP) of parents in Greece. BMC Pediatrics. 11, art. no 60, 2011. (ΔΕ=1.885)
 72. Vartzelis G, Vasilopoulou V, Katsioulis A, Hadjichristodoulou C, Theodoridou M. Functional and behavioral outcome of bacterial meningitis in school age survivors. Pediatr Int. 53 (3), pp. 300-302, 2011. (ΔΕ= 0.626)
 73. Papastergiou P, Mouchtouri VA, Rachiotis G, Pinaka O, Katsiaflaka A, Hadjichristodoulou C. Bather density as a predominant factor for health effects related to recreational bathing: results from the Greek bathers cohort study. Mar Pollut Bull. 62(3):590-5, 2011. (ΔΕ=2.503)
 74. Kokouva M, Bitsolas N, Hadjigeorgiou GM, Rachiotis G, Papadoulis N, Hadjichristodoulou C. Pesticode exposure and lymphohematopoietic cancers: A case-control study in an agricultural area (Larissa, Thessaly, Greece) BMC Public Health, 11:5, 2011. (ΔΕ=1.997)
 75. Mouchtouri VA, Bartlett CL, Jaremin B, Nichols G, Paux T, Riemer T, Black N, Varela-Martinez C, Swaan CM, Schlaich C, Rachiotis G, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C, Project FT. The decision making process on public health measures related to passenger ships: the example of influenza pandemic 2009. Int Marit Health. 62(4):241-245, 2010.
 76. Mouchtouri VA, Nichols G, Rachiotis G, Kremastinou J, Arvanitoyannis IS, Riemer T, Jaremin B, Hadjichristodoulou C; SHIPSAN partnership. State of the art: public health and passenger ships. Int Marit Health. 61(2):49-98, 2010.
 77. Dounias G, Rachiotis G, Hadjichristodoulou C. Acute lead intoxication in a female battery worker: diagnosis and management. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 7; 5:19, 2010. (Ανεπίσημος ΔΕ= 1.110)
 78. Tsiboukis D, Sazakli E, Gortzi O, Hadjichristodoulou C, Matara C, Leotsinidis M. Assessing quality of raw milk in Southern Greece in the aspect of certain benzimidazole residues. Food Additives and Contaminants: Part B Surveillance 3 (2), pp. 73-79, 2010. (ΔΕ=0.891)
 79. Αrvanitoyannis I, Hadjichristodoulou C, Tserkezoy P, Mouchtouri V, Kremastinou J, Nichols G, for the SHIPSAN project. EU legislation on food and potable water safety which could be potentially applied on board ferries and cruise ships. Comparison with US legislation. Critical reviews in food science and nutrition, 50(6):533-66, 2010. (ΔΕ=4.789)
 80. Rachiotis G, Mouchtouri VA, Kremastinou J, Gourgoulianis K, Hadjichristodoulou C. Low acceptance of vaccination against the 2009 pandemic influenza A(H1N1) among healthcare workers in Greece. EuroSurveillance, 15(6), 2010. (ΔΕ=6.153)
 81. Rachiotis G, Mouchtouri VA, Schlaich C, Reimer T, Varela Martinez C, Nichols G, Bartlett C, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C, the SHIPSAN partnership. Occupational health legislation and practices related to seafarers on passenger ships focused on communicable diseases: results from a European cross-section study (EU SHIPSAN PROJECT). Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 5:1, 2010. (Ανεπίσημος ΔΕ= 1.110)
 82. Mouchtouri VA, Westacott S, Nichols G, Reimer T, Skipp M, Bartlett C, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C, the SHIPSAN partnership. Hygiene inspections on passenger ships in Europe – an overview. BMC Public Health, pp. 1471-2458, 10:122, 2010. (ΔΕ=997)
 83. Mouchtouri VA, Goutziana G, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C. Legionella species colonization in cooling towes: Risk factors and assessment of control measures. American Journal of Infection Control, 38(1):50-5. February 2010. (ΔΕ=2.396)
 84. Rachiotis G, Siziya S, Mulla AS, Rudatsikira E, Papastergiou P, Hadjichristodoulou C. Determinants of exposure to environmental tobacco smoke (ETS) among non smoking adolescents (aged 11-17 years old) on Greece: Results from the 2004-2005 GYTS study. International Journal of Environmental Research and Public Health, pp. 284-290, 7, 2010. (ΔΕ=1.605)
 85. Papastergiou P., Mouchtouri V, Karanika M., Kostara E., Kolokythopoulou F., Mpitsolas N., Papaioannou A., Hadjichristodoulou C. Analysis of seawater microbiological quality data in Greece from 1997 to 2006: association of risk factors with bacterial indicators.  Journal of Water and Health, 7(3), 514-526, 2009.  (ΔΕ=1.367)
 86. Mouchtouri VA, Black N., Nichols G., Paux T., Riemer T., Rjabinina J., Schlaich C., Menel Lemos C., Kremastinou J., Hadjichristodoulou C., for the SHIPSAN TRAINET project. Preparedness for the prevention and control of influenza outbreaks on passenger ships in the EU: the SHIPSAN TRAINET project communication. Eurosurveilance 14(21), 2009. (ΔΕ=6.153)
 87. Karanika M., Vasilopoulou VA, Katsioulis AT, Papastergiou P., Theodoridou MN, Hadjichristodoulou CS. Diagnostic clinical and laboratory findings in respnse to predetermning bacterial pathogen: data from the meningitis registry.  PloS ONE 4(7), 2009. (ΔΕ=4.092)
 88. Rachiotis G., Karydis I., Drivas S., Hadjichristodoulou C. Pattern of smoking habit among Greek blue and white collar workers. J. Environ. Res. Public Health 6; 1812-1817, 2009. (ΔΕ=1.605)
 89. Panagakou SG, Theodoridou MN, Papaevangelou V., Papastergiou P., Syrogiannopoulos GA, Goutziana GP, Hadjichristodoulou CS. Development and assessment of a questionnaire for a descriptive cross – section study concerning parents’ knowledge, attitudes and practises in antibiotic use in Greece. BMC Infectious Diseases, 9:52, 2009. (ΔΕ=3.118)
 90. Stefos A., Gatselis N., Zachou K., Rigopoulou E., Hadjichristodoulou C., Dalekos GN. Descriptive epidemiology of chronic hepatitis B by using data from a hepatitis registry in central Greece. European Journal of Internal Medicine 20(1):35-43, 2009. (ΔΕ=2.000)
 91. Papaioannou A, Mavridou A, Hadjichristodoulou C, Papastergiou P, Pappa O, Dovriki E, Rigas I. Application of multivariate statistical methods for groundwater physicochemical and biological quality assessment in the context of public health. Environmental Monitoring and Assessment, 170 (1-4), pp. 87-97, 2009. (ΔΕ=1.400)
 92. Goutziana G., Mouchtouri VA, Karanika A., Kavagias A., Stathakis NE, Gourgoulianis K., Kremastinou J., Hadjichristodoulou C. Legionella species colonization of water distribution systems, pools and air conditioning systems in cruise ships and ferries. ΒΜC Public Health 8:390, 2008. (ΔΕ=1.997)
 93. Rachiotis G., Muula AS, Rudatsikira E., Siziya S., Kyrlesi A., Gourgoulianis K., Hadjichristodoulou C. Factors associated with adolescent cigarette smoking in Greece: results from a cross sectional study (GYTS Study). BMC Public Health, 8:313, 2008. (ΔΕ=1.997)
 94. Papastergiou P., Rachiotis G., Polyzou K., Zilidis C., Hadjichristodoulou C. Regional differences mortality in Greece (1984-2004): the case of Thrace BMC Public Health 8:297, 2008. (ΔΕ=1.997)
 95. Ηadjichristodoulou C., Mouchtouri V., Varzakas T., Arvanitoyannis I., Kremastinou J. Standardized inspections of food premises during the 2004 Athens Olympic Games: Descriptive analysis and risk factors for unsatifactory results. Journal of Food Protection 71(8):1632-1640, 2008. (ΔΕ=1.937)
 96. Daponte A., Tsezou A., Oikonomou P., Hadjichristodoulou C., Maniatis AN., Pournaras S., Messinis IE. Use of real-time PCR to detect human papillomavirus-16 viral loads in vaginal and urine self-sampled specimens. Εuropean Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 14(6):619-21, 2008. (ΔΕ=2.859)
 97. Ζappas S., Giakkoupi P., Vourli S., Hadjichristodoulou C., Polemis M., Tzouvelekis LS, Avlami A., Vatopoulos A., Daikos GL, Petrikkos G. Epidemiology of metalloenzyme producing Pseudomonas aeruginosa in a Tertiary Hospital in Greece. J Chemother 20:307-11, 2008. (ΔΕ=1.084)
 98. Mouchtouri VA, Anagnostopoulou R., Samanidou-Voyadjoglou A., Theodoridou K., Hatzoglou C., Kremastinou J., Hadjichristodoulou C. Surveillance study of vector species on board passenger ships. Risk factors related to infestations.  BMC Public Health 8, 2008. (ΔΕ=1.997)
 99. Papaevangelou V., Hadjichristodoulou C., Cassimos DC, Pantelaki K., Tzivaras A., Hatzimichael A., Theodoridou M. Seroepidemiology of hepatitis B in Greek children 6 years after the implementation of universal vaccination. Infection 36(2):135-9, 2008. (ΔΕ=2.659)
 100. Daponte A., Kostopoulou E., Kollia P., Papamichali R., Vanakara P., Hadjichristodoulou C., Nakou M., Samara S., Koukoulis G., Messinis IE. L1 (CAM) (CD171) in ovarian serous neoplasms. Eur J Gynaec. Oncol 29(1):  26-30, 200 (ΔΕ=0.474)
 101. Kostopoulou E., Daponte A., Terzis A., Nakou M., Chiotoglou I., Theodosiou D., Chatzichristodoulou C., Messinis IE, Koukoulis G. Fascin in ovarian epithelial tumors. Histol Histopathol 23(8):935-44, 2008. (ΔΕ=2.480)
 102. Bénard Α.,Petersen Ε., Salamon R., Chêne G., Gilbert R., Salmi LR, for the European Toxo Prevention Study Group (EUROTOXO). Survey of European programmes for the epidemiological surveillance of congenital toxoplasmosis. Eurosurveillance, Volume 13, Issue 15, 2008. (ΔΕ=6.153)
 103. Gollub EL, Leroy V., Gilbert R., Chene G., Wallon M. and the European Toxoprevention Study Group (EUROTOXO). Εffectiveness of health education on Toxoplasma-related knowledge, behaviour, and risk of seroconversion in pregnancy. European Journal of Obstetrics & Gynecolgy and Reproductive Biology 136; 137-145, 2008. (ΔΕ=1.974)
 104. Pagonis TA, Koukoulis GN, Hadjichristodoulou CS, Toli PN, Angelopoulos NV. Multivitamins and phospholipids complex protects the hepatic cells from androgenic-anabolic-steroids-induced toxicity. Clinical Toxicology 2007. (ΔΕ=221)
 105. Michos AG, Syriopoulou VP, Hadjichristodoulou C., Daikos GL, Lagona E., Douridas P., Mostrou G., Theodoridou M. Aseptic meningitis in children. Analysis of 506 cases.  Scandinavian Journal of Infectious Diseases 8: 2007. (ΔΕ=1.722)
 106. Μοuchtouri V., Velonakis E., Hadjichristodoulou C. Thermal disinfection of hotels, hospitals and athletic venues hot water distribution systems contaminated by Legionella species. Am J Infect Control 35 (9); 623-627, 2007. (ΔΕ=2.396)
 107. Theodoridou MN, Vasilopoulou VA, Atsali EE, Pangalis AM, Mostrou GJ, Syriopoulou VP, Hadjichristodoulou CS. Meningitis registry of hospitalized cases in children: epidemiological patterns of acute bacterial meningitis throughout a 32-year period. BMC Infectious Diseases 7:101, 2007. (ΔΕ=118)
 108. Konstantinidis A., Minas A., Pournaras S., Kansouzidou A., Papastergiou P., Maniatis A., Stathakis N., Hadjichristodoulou C. Evaluation and comparison of fluoresxence polarization assay with three of the currently used serological tests in diagnosis of human brucellosis. Eur J Clin Microbiol 26:715-721, 2007. (ΔΕ=2.859)
 109. Theodoridou M., Hadjipanagis A., Persianis N., Makris S., Hadjichristodoulou C. Pertussis outbreak detected by active surveillance in Cyprus in 2003. Eurosurveillance Monthly, 12(5), May 2007. (ΔΕ=6.153)
 110. Μοuchtouri V., Velonakis E., Tsakalof A., Kapoula C., Goutziana G., Vatopoulos A., Kremastinou J., Hadjichristodoulou C. Risk factors for contamination of hotel water distribution systems by Legionella species. Applied and Environmental Microbiology 1489-1492, 2007. (ΔΕ=3.829)
 111. Kyrlesi A., Soteriadis ES, Warren CW, Kremastinou J., Papastergiou P., Jones NR, Hadjichristodoulou C. Tobacco use among students aged 13-15 years in Greece: the GYTS project.  BMC Public Health 7:3, 2007. (ΔΕ=1.997)
 112. Hadjichristodoulou C., Mouchtouri V., Vaitsi V., Kapoula C., Vousoureli A., Kalivitis I., Chervoni J., Papastergiou P., Vasilogiannakopoulos A., Daniilidis VD, Kremastinou J. Management of environmental health issues for the 2004 Athens Olympic Games: is enhanced integrated environmental health surveillance needed in every day routine operation? BMC Public Health 6:306, 2006. (ΔΕ=1.997)
 113. Pagonis TA, Angelopoulos NV, Koukoulis GN, Hadjichristodoulou CS, Toli PN. Psychiatric and hostility factors related to use of anabolic steroids in monozygotic twins. Eur Psychiatry, 21; 563-569, 2006. (ΔΕ=2.766)
 114. Pagonis TA, Angelopoulos NV, Koukoulis GN, Hadjichristodoulou CS. Psychiatric side effects induced by supraphysiological doses of combinations of anabolic steroids correlate to the severity of abuse. Eur Psychiatry, 21; 551-562, 2006. (ΔΕ=2.766)
 115. Daponte A., Pournaras S., Mademtzis I., Hadjichristodoulou C., Kostopoulou E., Maniatis AN, Messinis IE. Evaluation of HPV 16 PCR detection in self-compared with clinician-collected samples in women referred for colposcopy. Gynecologic Oncology 103:463-466, (ΔΕ=3.888)
 116. Hadjichristodoulou C., Mouchtouri V., Vousoureli A., Konstantinidis A., Petrikos P., Velonakis E., Boufa P., Kremastinou J. Waterborne diseases prevention: evaluation of inspection scoring system for water sites according to water microbiological tests during the Athens 2004 Pre-Olympic and Olympic period. Journal of Epidemiology and Community Health 829-35, 2006. (ΔΕ=192)
 117. Hadjichristodoulou C., Goutziana G., Mouchtouri V., Kapoula C., Konstantinidis A., Velonakis E., Vatopoulos A., Kremastinou J. Evaluation of standarized scored inspections for Legionnaires’ diseases prevention, during the Athens 2004 Olympics. Epidemiology and Infection 134; 1074-1081, 2006. (ΔΕ=2.843)
 118. Psaroulaki A., Hadjichristodoulou C., Loukaides F., Soteriades E., Konstantinidis A., Papastergiou P., Ioannidou MC, Tselentis Y. Epidemiological study of Q fever in humans, ruminant animals and ticks in Cyprus using a geographical information system. The European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 25; 576-586, 2006. (ΔΕ=2.859)
 119. Daponte A., Pournaras S., Mademtzis I., Hadjichristodoulou C., Kostopoulou E., Maniatis AN, Messinis IE. Evaluation of high-risk human papillomavirus types PCR detection in paired urine and cervical samples of women with abnormal cytology. Journal of Clinical Virology 36; 189-193, 2006 (ΔΕ=3.969)
 120. Papaevangelou V., Hadjichristodoulou C., Cassimos D., Theodoridou M. Adherence to the screening program for HBV infection in pregnant women delivering in Greece. BMC Infectious Diseases 6:84; 1-6, 2006. (ΔΕ=118)
 121. Daponte A., Pournaras S., Hadjichristodoulou C., Lialios G., Kallitsaris A., Maniatis A., Messinis IE. Novel serum inflammatory markers for the diagnosis of ovarian torsion. Fertility and Sterility 1469-72, 2006. (ΔΕ=3.775)
 122. Theodoridou M., Laina I., Hadjichristodoulou C., Syriopoulou V. Varicella-related complications and hospitalisations in a tertiary pediatric medical center before vaccine introduction. Eur J Pediatr April; 165(4):273-274, 2006. (ΔΕ=1.879)
 123. Loukaides F., Hadjichristodoulou C., Soteriades ES, Kolonia V., Ioannidou MC, Psaroulaki A., Tselentis Y. Active surveillance of Q fever in human and animal population of Cyprus. BMC Infect. Dis., March 16; 6(1):48, 2006. (ΔΕ=118)
 124. Kakavas KV, Noulas A., Chalkias C., Hadjichristodoulou C., Georgiou I., Georgatsou E., Bonanou S. Identification of the four most common beta-globin gene mutations in Greek beta-thalassemic patients and carriers by PCR-SSCP: advantages and limitations of the method.  J Clin Lab Anal 20(1):1-7, 2006. (ΔΕ=1.384)
 125. Soteriades ES, Hadjichristodoulou C., Kremastinou J., Chelvatzoglou FC, Minogiannis PS, Falagas ME. Health promotion programs related to the Athens 2004 Olympic and Para Olympic games. BMC Public Health, February 24; 6:47, 2006. (ΔΕ=1.997)
 126. Depoortere E., Takkinen J., on behalf of the ECDC Norovirus expert group. Coordinated European actions to prevent and control norovirus outbreaks on cruise ships. Eurosurveillance 11; 2006. (ΔΕ=6.153)
 127. Hadjichristodoulou C., Soteriades ES, Kolonia V., Falagas ME, Pantelopouloos E., Panagakos G., Mouchrtouri V., Kremastinou J. Methodological aspects of a GIS-based environmental health inspection program used in the Athens 2004 Olympic and Para Olympic Games. BMC Public Health, Sep 2; 5:93, 2005. (ΔΕ=997)
 128. Hadjichristodoulou C., Mouchtouri V., Soteriades ES, Vaitsi V., Kolonia V., Vasilogiannacopoulos AP, Kremastinou J. Mass Gathering Prepartness: The experience of the Athens 2004 Olympic and para-Olympic Games. J Environ Health, 67(9):52-7, 2005. (ΔΕ=0.803)
 129. Hadjichristodoulou C., Vassilogianakopoulos A., Spala G., Mavrou I., Kolonia V., Marinis E., Syriopoulou V.,Theodoridou M. Mycobacterium tuberculosis transmission among high school students in Greece. Pediatr Int Apr; 47(2):180-4, 2005. (ΔΕ=0.626)
 130. Syriopoulou VP, Hadjichristodoulou , Daikos G., Pirounaki M., Chatzicou V., Pavlopoulou I., Anagnostacou M., Theodoridou M., Dellagrammaticas H. Clinical and Epidemiological Aspects of an Enterovirus Outbreak in a Neonatal Unit. Journal of Hospital Infection. 51(4):275-80, 2002. (ΔΕ=3.393)
 131. Spyridaki I., Psaroulaki A., Loukaides F., Antoniou M., Hadjichristodolou C., TselentisY.. Isolation of Coxiella burnetii by a centrifugation shell-vial assay from ticks collected in Cyprus: detection by nested polymerase chain reaction (PCR) and by PCR-restriction fragment length polymorphism analyses. Am J Trop Med Hyg. 66(1):86-90, Jan 2002. (ΔΕ=2.592)
 132. Hadjichristodoulou C., Christie P., O’Brien S. Pulmonary Tuberculosis and Deprivation in Hospitalised Patients in Scotland. European Journal of Epidemiology, 17(1):85-87, 2001. (ΔΕ=4.713)
 133. Syriopoulou V., Daikos GL, Soulis K., Michos A., Alexandrou H., Pavlopoulou I., Pagali A., Hadjichristodoulou C., Theodoridou M. Epidemiology of invasive childhood pneumococcal infections in Greece. Acta paediatr Suppl. Dec; 89(350)30-34, 2000. (ΔΕ=073)
 134. Giannakos G., Pirounaki M., Hadjichristodoulou C. Incidence of congenital rubella in Greece has decreased. BMJ.320:1408, 2000. (ΔΕ=14.093)
 135. Tassios PT, Chadjichristodoulou C., Lambiri M., Kansouzidou-Kanakoudi A., Sarandopoulou Z., Kourea-Kremastinou J., Tzouvelekis LS, Legakis NJ. Molecular typing of multidrug –resistant Salmonella blockley outbreak isolates from Greece. Emerging Infectious Diseases Vol. 6, No 1, January-February 2000. (ΔΕ=6.169)
 136. Christos, H., Popa MI, Afsar, O., Vasileios, D., Pirounaki M., for the Committee of the Balkan Network for Surveillance of Communicable Diseases. Surveillance of communicable diseases in the Balkans. Lancet. 355: 1465-1466, 2000. (ΔΕ=38.278)
 137. Schwoebel V., Lambregts-van Weezenbeek CSB, Moro M-L, Drobniewski F., Hoffner SE, Raviglione MC, Rieder HL for the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Standardization of antituberculosis drug resistance surveillance in Europe. Eur Respir J 16:364-371, 2000. (ΔΕ=5.895)
 138. Pournaras S., Tsakris A., Hadjichristodoulou C., Skoura L., Souliou E., Antoniadis A., Douboyas J. Diphtheria immunity of Albanian and other eastern European immigrants in Greece compared with the local population. The risk of reemergence in Greece. Infection 27:361-364, 1999. (ΔΕ=659)
 139. Psaroulaki A., Loukaidis F., Hadjichristodoulou C., Tselentis Y. Detection and identification of aetiological agent of Mediterranean Spotted Fever (MSF) in two genera of ticks in Cyprus. Trans R soc Trop Med Hyg, Nov – Dec, 93(6): 597-8, 1999. (ΔΕ=832)
 140. Hadjipanayis A., Hadjichristodoulou C., Kallias M., Sava K., Petsa A., Demetriadou K., Christodoulou C., Constantinou A., Sidera M. Prevalence of antibodies to hepatitis A among children and adolescents in Larnaca area. European Journal of Epidemiology. 15(10):903-5, 1999. (ΔΕ=4.713)
 141. Hadjichristodoulou C., Papatheodorou C., Soteriades E., Panagakos G., Kastritis I., Goutziana G., Charvalos E., Tselentis Y. Epidemiological study of brucellosis in eight Greek villages using a Computerised Mapping Program. European Journal of Epidemiology. 15:671-680, 1999. (ΔΕ=4.713)
 142. Hadjichristodoulou C., Soteriades E., Goutzianna G., Loukaidou M., Babalis T., Antoniou M., Delagramaticas J., Tselentis Y. Surveillance of Brucellosis in a Rural Area of Greece. Application of the Computerised Mapping Program.  European Journal of Epidemiology.  15:277-283, 1999. (ΔΕ=4.713)
 143. Hadjichristodoulou C. Outbreak of rubella in Greece: 1999 (Rapid Communication). Eurosurveillance Weekly, Issue 15; 8 April 1999. (ΔΕ=6.153)
 144. Hadjichristodoulou C., Nikolakopoulou E., Karabinis K., Karakou E., Markogiannakis A., Panoulis C., Lampiri M., Tassios P. Outbreak of salmonella gastroenteritis among attendees of a restaurant opening ceremony in Greece, June 1998. Eurosurveillance Monthly 4:72-5, 1999. (ΔΕ=6.153)
 145. Vassiloyanakopoulos A., G.Spala, E.Mavrou, Hadjichristodoulou C. A case of tuberculosis on a long distance flight: the difficulties of the investigation. Eurosurveillance monthly 4:96-7, 1999. (ΔΕ=6.153)
 146. Hadjichristodoulou C., Gkikas A., Pediaditis Y., Tselentis Y. Outbreak of giardiasis among English tourists in Crete. Lancet 351(9095):65-6, 1998. (ΔΕ=38.278)
 147. Mandyla H., Anagnostakis D., Dimitriou H., Hadjichristodoulou C., Stiakaki E., Kalmanti M. Tumor necrosis factor alpha and interleukin 1 beta dysregulatio in neonatal sepsis. International Journal of Pediatric Hematology/Oncology 5(5): 293-301, 1998. (ΔΕ=1.159)
 148. Hadjipanayis A., Hadjichristodoulou C., Youroukos S. Epilepsy in Patients with Cerebral Palsy. Developmental Medicine and Child Neurology. 39(10):659-63, 1997. (ΔΕ=2.918)
 149. Loukaidis F, Hadjichristodoulou C, Maniatas Y, Psaroulakis A, Babalis T, Spyridaki I, Economidis P, Tselentis Y. Serological and molecural epidemiology of mediterranean spotted fever in Cyprus. Medical Microbiology Letters 5(SUPPL.1), pp. S4, 1996.
 150. Hadjichristodoulou C, Panagakos G, Babalis T, Goutziana G, Soteriadis E, Voulgaris P, Tselentis Y. Epidemiological study and survaillence of brucellosis in 8 Greek villages using a prototype computerized mapping program. Medical Microbiology Letters 5(SUPPL.1), pp. S16, 1996.
 151. Youroukos S., Hatzipanagis A., Hatzichristodoulou C., Kattamis C. Motor Milestones in Children with Cerebelar Pasly. Developmental Medicine & Child Neurology (Abstract), S72: 135, 1995. (ΔΕ=2.918)
 152. Hadjichristodoulou C., Voulgaris P., Toulieres L., Babalis T., Manetas S., Goutziana G., Kastritis I., Tselentis I. Tolerance of intradermal reaction test and Human Brucellosis Vaccine. European Journal of Clinical Microbiology 13(2):129-134, 1994. (ΔΕ=2.859)
 153. babalis T., Tissot-Dupont H., Tselentis Y., Chatzichristodoulou C., Raoult D. Rickettsia conorii in Greece: comparison of an immunofluorescent assay and western blotting for seroepidemiology. Am J of Tropical Medicine and Hygiene 48(6):784-792, 1993.   (ΔΕ=2.592)
 154. Mouchtouri VA, Rudge JW. Legionnaires’ Disease in Hotels and Passenger Ships: A Systematic Review of Evidence, Sources, and Contributing Factors. J Travel Med.

  2015 Sep-Oct;22(5):325-37. doi: 10.1111/jtm.12225. Epub 2015 Jul 29. PubMed PMID: 26220258.

 155. Mouchtouri VA, Nichols G. European Union SHIPSAN ACT joint action: preparedness for the response to Ebola virus disease in the maritime transport sector. Euro Surveill. 2015 Jan 8;20(1). pii: 20997. PubMed PMID: 25613654.
 156. Hardiman MC; World Health Organization Department of Global Capacities, Alert and Response, Collaborators: Berger A, Chungong S, Desillas S, Gomez P, Gonzalez-Martin F, Menucci D, Mouchtouri V, Nuttall I, Plotkin B, Sreedharan R, Xing J.. World health organization perspective on implementation of International Health Regulations. Emerg Infect Dis. 2012 Jul;18(7):1041-6.
 157. Nestoridou, K., Mouchtouri, V.A., Mavroidi, M., Zagkalis, Th., Ntelezos, K. Pest control in 16 hospitals in Greece (2010) Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes, 28 (3), pp. 241-247.
 158. Nestoridou, K., Zagkalis, T., Zachou, F., Boulaniki, P., Mouchtouri, V.A. Hand hygiene of health care workers: Assessment of knowledge, attitude and practice (2010) Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes, 28 (1), pp. 59-65.

Μη δημοσιευμένα reports Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 1. Leroy V., Hadjichristodoulou for the Eurotoxo Group (panel 3). Systematic review of risk factors for Toxoplasma gondii infection in pregnant women [Unpublished report]. Bordeaux (France):↓The Eurotoxo Group; September 2005.
 2. Leroy V., Hadjichristodoulou C. “Risk factors for Toxoplasma gondii infection in pregnant women:  a systematic review” September 2005, edited and sponsored by the European TOXO PREVENTION Project “Prevention of Congenital Toxoplasmosis:  A European initiative on the state-of-science”
 3. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) in Greece. WHO, CDC, Ministry of Health and Social Solidarity 2005.
 4. Walker E., Casteli F., Fry G., Hadjichristodoulou C., Nothdurf H., Schilthius H., Tegnell A., Blystad H., Buhl M., da Cuncha S., Van Gompel A., Loutan L., Nohynek H., Vassiloyanakopoulos A., Wagner P., Walenta M. “Scientific analysis of the of infectious diseases related to tourism and travel” May 2000, edited and sponsored by the European Commission, Public Health Directorate-Communicable rare and emerging disease unit, Health and Consumer Protection DG, Euroforum Building, L-2920 Luxembourg.

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία

 1. International health regulations (2005): handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates. World Health Organization, 2011.
 2. WHO Guide to ship sanitation, 3rd World Health Organization, 2011.
 3. European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships. October 2011. ISBN 978-960-99647-1-5 (shipsan.eu/downl/manual_october2011/Manual_October_2011.pdf)
 4. Hadjichristodoulou C, Varvara Mouchtouri, Kourea-Kremastinou J. “Environmental health surveillance and management of food and water safety” 2007, “Mass Gatherings and Public Health, The Experience of the Athens 2004 Olympic Games” 128-160, edited by Agis D. Tsouros and Panos A. Efstathiou and sponsored by the World Health Organization.