Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Όργανα που έχουν παραληφθεί

1) Σύστημα Αερίου Χρωματογράφου-Φασματογράφου Μαζών.

2) Σύστημα αναζήτησης παθογόνων μικροοργανισμών, τοξινών κ.τ.λ. σε τρόφιμα και σε βιολογικά υγρά (π.χ. VIDAS ή παρόμοιο)

3) Δύο Καταψύκτες όρθιοι βαθειάς κατάψυξης (-80oC)

4) Τέσσερα-Οκτώ ψυγεία εργαστηριακά επιδαπέδια 300 lit

5) Μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου, φθορισμού, σκοτεινού πεδίου, αντιθέσεως φάσεων   με φωτογραφική εξάρτηση

6) Στερεομικροσκόπιο

7) Μικροσκόπιο γενικής χρήσης διοφθάλμιο, με δυνατότητα επέκτασης για κάθε είδος μικροσκόπησης, Microscope general purpose

8) Σύστημα για προσδιορισμούς ELISA χειροκίνητο (πλυστικό μηχάνημα, φωτόμετρο κτ.λ.)

9)Θάλαμος καθέτου νηματικής ροής (βιολογικής ασφάλειας κλάσης ΙΙ τύπου Β3) Biohazard cabinet class II type B3

10) Ζυγός αναλυτικός ηλεκτρονικός

11) Αυτόκαυστο εργαστηριακό κατακόρυφο

12) Σύστημα οργάνων ανοσομαγνητικού διαχωρισμού (Immunomagnetic Separation, IMS)

13) Τέσσερα σύστηματα διήθησης υγρών έξι θέσεων, Filtration apparatus

14) Φωτόμετρο Hanna για φυσικοχημικές εξετάσεις υδάτων

15) Δύο συστήματα οργάνων για τεχνική PCR (Polymerase Chain Reaction, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης)

16) Φασματοφωτόμετρο απλής δέσμης ορατού – υπεριώδους

17) Φυγόκεντρος ψυχομένη

18) Φυγόκεντρος γενικής χρήσης

19) Δύο ομοιογενοποιητές τύπου Stomacher Homogeniser Stomacher

20) Τέσσερις λύχνους Bunsen ηλεκτρονικούς

21) είκοσι αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου (σετ) Pippete automatic variable volume set

22) Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης – ξήρανσης (Ξηροκλίβανος) Oven hot air

23) Τέσσερις επωαστικούς κλιβάνους εργαστηριακούς, Incubator laboratory aerobic

24) Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής τοπικού δικτύου (LAN) 7 Η/Υ- θέσεων εργασίας με περιφερειακά συστήματα (1 εκτυπωτής laser, 1 scanner, 1 ψηφιακή φωτογραφική συσκευή, 1 συσκευή φαξ, 2 UPS, 1 video projector, 2 φορητοί Η/Υ), απαραίτητο λογισμικό (software), δικτύωση με το διαδίκτυο (internet).

25) Εξελιγμένο ψηφιακό δικτυακό φωτοτυπικό (φωτοαντιγραφικό) μηχάνημα.

26) Σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή σειράς διόδων (HPLC-PDA) και με ανιχνευτή φθορισμού.

27) Λουτρό Υπερήχων

28) Αντλίες πίεσης – κενού

29) Φασματοφωτόμετρο HACH LANGE για φυσικοχημικές εξετάσεις υδάτων- αποβλήτων

30) Φασματοφωτόμετρο Merck  για φυσικοχημικές εξετάσεις υδάτων- αποβλήτων

31) Αγωγιμόμετρο με ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου

32) Δύο Πεχάμετρα με ηλεκτρόδιο υάλου

33) Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού

34) Πυριαντήριο

35) Συσκευή χώνευσης με μικροκύματα

36) Συσκευή Ατομικής Απορροφήσης για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε περιβαλλοντικά και κλινικά δείγματα

37) Σύστημα Αερίου Χρωματογράφου με πηγή ECD

38) Κλίβανος για τον προσδιορισμό BOD

39) Τέσσερα συστήματα διανομής μεμβρανών διήθησης

40) Σύστημα απεικόνισης ηλεκτροφόρησης

41) Ένα σύστημα οργάνων για τεχνική Real-time PCR (Real-time Polymerase Chain Reaction, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου)

42) Αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων MALDI-TOF MS Biotyper

43) Αυτόματο σύστημα εξαγωγής DNA/RNA

44) Τέσσερις αναδευτήρες μαγνητικοί θερμαινόμενοι

45) Δύο ανακινητήρες σωληναρίων

46) Δύο απαγωγοί αερίων

47)Θάλαμος Uv LAMP

48) Θάλαμος Καθέτου Νηματικής Ροής

49) Τέσσερα καλούπια για ηλεκτροφόρηση

50) Κλίβανος Επωαστικός (Ψυχροκλίβανος)  22οC

51) Κλίβανος με ανακίνηση

52)Ογκομετρικοί κύλινδροι

53) Πεχάμετρο JENWAY

54) Δύο Συσκευές ανακίνησης

55) Τέσσερα υδατόλουτρα

56) Χρονόμετρα