Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Επιστημονικοί συνεργάτες

Προσωπικό

Προσωπικό ΠΕΔΥ

 • Γεννατά Μαρία – Χημικός Μηχανικός (Master of science in environmental engineering)
 • Γκαγτζής Δημήτριος – Βιοχημικός (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», με κατεύθυνση «Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία»)
 • Δασκαλάκη Αγγελική – Τεχνολόγος Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος)
 • Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος – Προγραμματιστής – Αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κατσιαφλάκα Άννα – Ιατρός Βιοπαθολόγος (Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής)
 • Κατσιούλης Αντώνης – Στατιστικός (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Eφαρμοσμένη Στατιστική)
 • Κερασιώτης Πέτρος – Παρασκευαστής
 • Κολοκυθοπούλου Φωτεινή – Βιολόγος (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», με κατεύθυνση «Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία»)
 • Κουρέας Μιχάλης – Μηχανικός Περιβάλλοντος (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής
 • Κυρίτση Μαρία – Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής»)
 • Λεοντίτση Αφροδίτη – Διοικητικός
 • Μπιτσόλας Νικόλαος – Πληροφορικός (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική)
 • Μπλιάμπτη Ιωάννα – Οικονομολόγος
 • Χατζηνίκου Μαρίνα – Χημικός (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», με κατεύθυνση «Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία»)